Skip to main content
 
 

Echo
Residential by Archicom

Pozycja lidera z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem

Od 37 lat Archicom realizuje marzenia o idealnym mieszkaniu. Archicom ma korzenie w studiu projektowym, gdzie od początku żywa była idea dbałości o ludzki wymiar architektury, jej współistnienie z naturą i kontekstem miejsca. Rozumiemy swoją rolę jako urbanisty, inżyniera i wizjonera. Myślimy szeroko, biorąc pełną odpowiedzialność za tworzenie fragmentów miast dla kolejnych pokoleń. Spółka realizuje swoje inwestycje mieszkaniowe pod dwoma szyldami. Przedsięwzięcia w Warszawie, Łodzi, Krakowie oraz Poznaniu sygnowane są marką Echo Residential by Archicom natomiast we Wrocławiu brandem Archicom. Kompetencje i wiarygodność dewelopera budowane od 37 lat w stolicy Dolnego Śląska wzbogacone zostały 27-letnim doświadczeniem budowania w całym kraju wysokiej jakości projektów od Echo Investment.

Archicom jest spółką giełdową, a nasze finanse są jawne.

Akcje Archicom S.A. są notowane na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a naszym akcjonariuszem większościowym jest Echo Investment S.A. Pełną transparentność firmy zapewnia cykliczne publikowanie raportów finansowych na stronie internetowej www.archicom.pl. Spółka stawia sobie za cel ugruntowanie pozycji lidera w segmencie nieruchomości mieszkaniowych, a krokiem w tym kierunku jest sfinalizowana
transakcja wniesienia przez spółkę Echo Investment biznesu mieszkaniowego do spółki Archicom.

Gwarantujemy naszym Klientom:

  • bezpieczeństwo, doświadczenie, najwyższą jakość
  • stałą cenę zakupionego mieszkania potwierdzoną notarialnie (rosnące ceny materiałów i robocizny bierzemy na siebie)
  • przekazanie zakupionego lokalu w ustalonym terminie i standardzie.